För dig med räkenskapsår som slutar 160630

Du som är företagare och har ett räkenskapsår som slutar 160630.

Nedan följer lite viktiga datum samt lite andra saker som kan vara bra att veta inför avlämnandet av inkomstdeklarationen och årsredovisningen.

Inkomstdeklaration 2

Du som deklarerar på papper ska ha lämnat företagets inkomstdeklaration senast den 1 december 2016. I mitten av april 2017 ska du som företagare fått ditt slutskattebesked från Skatteverket.

Bokslut och årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret skall vara Bolagsverket tillhanda den 31 januari 2017.

Om du som företagare nyttjar hjälp vid upprättandet av bokslut, årsredovisning samt deklaration, glöm inte att lämna ifrån dig ditt material i god tid. Om du känner dig osäker på vilka dokument som du behöver skicka med, kontakta gärna din konsult så får du en checklista med vilka dokument som behövs.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Underlag för lön med utbetalning 160925

Om vi hjälper dig som företagare med att upprätta lönespecifikationer önskar vi att vi får underlagen för detta i god tid innan löneutbetalningen den 25 september 2016, dock senast tre dagar innan utbetalningsdatum. Detta så att vi kan erbjuda dig bästa möjliga service.

Avvikelser som uppkommit under augusti månad ska korrigeras på lönen som utbetalas i september.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

F-skatt, moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt bokförda på skattekontot

F-skatt avseende augusti ska vara bokförd på skattekontot

Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti ska vara bokförda på skattekontot och för företag med högst 40 miljoner ska arbetsgivardeklarationen kommit in till Skatteverket.

Momsdeklarationen för företag som har en omsättning på högst 40 miljoner och som redovisar moms varje månad ska kommit in till Skatteverket. Momsen avser juli och ska vara bokförd på skattekontot.

Läs mer om detta på sidan Aktuellt!

Posted in Redovisning, Skatt | Leave a comment

Arbetsgivaravgifter

Från och med 1 juni 2016 ändrades arbetsgivaravgifterna för unga. Som arbetsgivare får du betala full arbetsgivaravgift 31,42 procent för personer som är födda 1991 eller senare.

För tiden januari till och med maj 2016 betalade du lägre arbetsgivaravgifter för dem som var födda 1991 eller senare, det vill säga 25,46 procent.

Personer födda mellan 1938 och 1950 betalar du 16,36 procent i ålderspensionsavgift och särskild löneskatt.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Lämna in bokföringsmaterial för augusti månad

Om vi tar hand om din löpande bokföring lämna den gärna i god tid innan senaste dag för redovisning till SKV för bästa möjliga service. 14 september är senaste dag för SKV avseende juli för de som redovisar moms varje månad.

Posted in Redovisning | Leave a comment

Digital hantering av årsredovisningar

Regeringen beslutade den 21 juli 2016 att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna.

Uppdraget leds av Bolagsverket i samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket och Statistiska centralbyrån men även i dialog med bl.a. Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet. En första delrapport ska erläggas i november 2016 för att slutredovisas den 31 mars 2018.

Posted in Övrigt | Leave a comment

RUT-avdrag för fler tjänster

Från och med 1 augusti utökades RUT-avdraget till flera typer av tjänster bland annat sker det en utökning av trädgårdstjänster, vissa IT-tjänster som utförs i bostaden m.m.

Ett exempel på IT-tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att installera, reparera och underhålla personlig data- och IT-utrustning, vilket inkluderar sammankopplad kringutrustning, programvara och utrustning för datakommunikation. Enklare rådgivning och handledning i samband med ovanstående arbete omfattas också. Tjänsterna ska utföras i köparens bostad för att ge rätt till rutavdrag.

Dock finns det även begränsningar kring rutavdraget för IT-tjänster. Arbeten som inte ger rätt till rutavdrag är arbete med IT-utrustning för fjärrstyrning och övervakning, programmering, ombyggnad av IT-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara. Inte heller omfattas reparation eller annat arbete som utförs i utförarens verkstad, eller handledning och rådgivning på distans.

Om du vill läsa mer om detta klicka på länken Rutavdrag för flera tjänster

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

För dig med räkenskapsår som slutar 160430

Du som är företagare och har ett räkenskapsår som slutar 160430.

Nedan följer lite viktiga datum samt lite andra saker som kan vara bra att veta inför avlämnandet av inkomstdeklarationen och årsredovisningen.

Inkomstdeklaration 2

Du som deklarerar på papper ska ha lämnat företagets inkomstdeklaration senast den 1 november 2016. I mitten av april 2017 ska du som företagare fått ditt slutskattebesked från Skatteverket.

Bokslut och årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret skall vara Bolagsverket tillhanda den 30 november 2016.

Om du som företagare nyttjar hjälp vid upprättandet av bokslut, årsredovisning samt deklaration, glöm inte att lämna ifrån dig ditt material i god tid. Om du känner dig osäker på vilka dokument som du behöver skicka med, kontakta gärna din konsult så får du en checklista med vilka dokument som behövs.

Posted in Redovisning, Skatt | Leave a comment

Semestertider

Sommaren närmar sig med stormsteg och semestern likaså.

Detta år kommer vi att hålla semesterstängt v.28-v.31.

Under v. 32 har vi begränsad tillgänglighet och ni når oss enklast via mail. 

Vid brådskande ärenden använd våra direktnummer, så ringer vi upp så fort vi har möjlighet.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

En hälsning från redovisningsavdelningen

Det börjar bli dags för utbetalning av löner.

För Dig som skickar Dina löner via filöverföring skall filen vara inlagd för betalning senast måndagen den 23 maj för löner med utbetalningsdatum den 25:e maj.

För Dig som behöver hjälp med att sammanställa lönespecifikationerna utifrån underlag. Här önskar vi få underlagen så snart som möjligt för att kunna biträda Er på bästa sätt.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment